Nowe perspektywy

Studia podyplomowe

Coaching profesjonalny

logo uns.png

Rodzaj i czas trwania
Studia trwają 2 semestry.

Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób, które chcą wspierać i inspirować ludzi w dążeniu do celu, pomóc im w kreowaniu rozwiązań zarówno w rozwoju osobistym, jak i zawodowym.
Studia te kompleksowo przygotowują do zawodu coacha zgodnie z wytycznymi Izby Coachingu. Dzięki poznanym narzędziom dają absolwentowi możliwość do pracy w obszarze szeroko rozumianej edukacji, pomocy psychologicznej, zarządzania.

Zapraszamy:

 • liderów zespołów, menedżerów, właścicieli firm, dyrektorów placówek oświatowych
 • nauczycieli, konsultantów, doradców, terapeutów
 • osoby które chcą zdobyć zawód coacha
 • pracowników pomocy społeczne, działów personalnych

Atuty kierunku:

 • zastosowanie aktywnych metod nauczania: warsztaty, symulacje, studium przypadku, sesje coachingowe, superwizje prowadzone przez Superwizorów akredytowanych przez Izbę Coachingu
 • kadra wykładowców złożona z trenerów, psychologów, terapeutów, coachów, dyrektorów personalnych, superwizorów, praktyków biznesu
 • możliwość skorzystania z Analizy Extended DISC 
 • wsparcie e-learningowe procesu nauczania

Cel:
Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia coachingu w profesjonalny sposób w instytucjach, firmach i organizacjach, w pracy z klientami indywidualnymi i zespołami pracowniczymi. Poznanie zasad i narzędzi stosowanych w różnych typach coachingu oraz zapoznanie z metodologią umożliwiającą wykorzystanie potencjału człowieka. Studia te kładą nacisk na doświadczanie/praktykowanie sesji coachingowych z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

Celem głównym jest aby absolwenci pracując z ludźmi robili to w możliwie najlepszy sposób. Skupimy się zatem na budowaniu odpowiedniej postawy do klienta, motywacji i wartościach, które powinny cechować dobrego coacha. Ważne dla nas jest również przekazanie obszernej wiedzy z zakresu coachingu. Dominującą formą pracy będzie metoda warsztatowo-treningowa „minimum teorii, maksimum praktyki”.

Wychodzimy z założenia, że nauka poprzez doświadczanie przynosi lepsze rezultaty. Każdy uczestnik będzie miał okazję uczestniczyć w wielu sesjach coachingowych oraz wejdzie w rolę coacha, klienta, obserwatora a także doświadczy procesu profesjonalnej superwizji. Studia te dają kompleksową wiedzę z zakresu coachingu.


RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

IElementy psychologii przydatne w pracy coacha
Cel
: pomoc w zrozumieniu procesów psychologicznych wpływających na coacha i proces coachingu
Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
Zajęcia integracyjne – budowa relacji w grupie
Cechy i typy osobowości
Motywacja – jak motywować do zmiany zachowań?
Techniki radzenia sobie ze stresem

II – Wprowadzenie do coachingu
Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
Etyczne standardy pracy coacha
Założenia coachingu, definicje
Prawne aspekty pracy coacha

III – Etapy pracy z klientem w procesie coachingu
Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
Coaching jako metoda pracy
Sposoby nawiązywania i utrzymania dobrej relacja z klientem
Struktura procesu coachingowego
Zasady współpracy i uzgadnianie celu w procesie coachingowym

IV – Teoria i praktyka coachingu
Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
Struktura rozmowy coachingowej wg GROW
Praca z celami
Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
Narzędzia pracy coacha

V - Kompetencje osobiste coacha
Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
Umiejętność budowania zaufania, dopasowanie, odwzorowanie, prowadzenie|
Formułowanie celów i myślenie w kategoriach rozwiązań
Odkrywanie zasobów cocha
Wprowadzanie zmian na poziomie zachowań
Udzielanie feedbacku w coachingu

VI – Coaching profesjonalny
Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
Rodzaje i formy coachingu: coaching biznesowy, kariery, życiowy, grupowy
Coaching jako styl zarządzania oraz narzędzie rozwoju pracowników

VII – Superwizja i praca końcowa

 • Sesje superwizowane
 • Praca końcowa

Warunki zaliczenia studiów:

 • minimum 80% obecności na zajęciach
 • napisanie 3 esejów
 • sprawozdanie z ilości odbytych godzin coachingu z klientem
 • złożenie pracy dyplomowej – wybór tematu z listy proponowanych tematów
 • egzamin końcowy z umiejętności coachingowych

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) oraz nauka wspierana kształceniem na odległość (e-learning) - studia on-line

Dokumenty wymagane

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 3. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych

: