Przygotowanie Pedagogiczne

Pragniesz zdobyć kwalifikacje do pracy w systemie oświaty? Sprawdź naszą ofertę w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmujące:

  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie merytoryczne do prowadzenia przedmiotu lub rodzaju zajęć a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego,
  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania języka obcego dla absolwentów studiów wyższych, którzy legitymują się znajomością języka obcego, a nie posiadają przygotowania psychologicznego i dydaktycznego.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w placówkach systemu oświaty i nauczania języka obcego w przedszkolach, szkołach i innych placówkach systemu oświaty.

Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w placówkach systemu oświaty. Słuchacze są wyposażeni w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające mu projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji.