Nowe perspektywy

Efektywne uczenie innych wymaga przygotowania się do pełnienia roli trenera.

Dlatego przygotowaliśmy warsztat Akademia Trenera, który w sposób praktyczny pomaga przygotować się osobom, które występują w roli trenera lub dopiero zamierzają pełnić taką rolę. Celem warsztatu Akademia Trenera jest przygotowanie osób występujących w roli trenera do efektywnej komunikacji z grupą. Dzięki wykorzystaniu techniki warsztatowej uczymy sprawnej komunikacji i pracy z grupą, ćwicząc wystąpienia publiczne i prowadzenie szkolenia. Proponujemy ćwiczenia z użyciem kamery, która pozwala na obiektywną analizę zachowania trenera i wpływu na proces grupowy. Dajemy możliwość autodiagnozy w zakresie stylów komunikowania się, pokazujemy proces grupowy, ćwiczymy reagowanie na opór i zachowania w trudnych sytuacjach.

Uczestnicy zdobędą umiejętność projektowania i realizacji szkoleń. Poznanie narzędzi niezbędnych w pracy trenera oraz praktyczny aspekt warsztatów umożliwiają przygotowanie się uczestnika Akademii Trenera do prowadzenia warsztatu, szkolenia, treningu, skutecznego spotkania i zebrania.

Stoimy na straży postawy etycznej trenera jako człowieka oddziałującego w sposób szczególny na innych ludzi. Poświęcamy temu zagadnieniu jeden z modułów szkoleniowych.

 

 


Szkolenie

AKADEMIA TRENERA

 Kurs trenerski

 

Program szkolenia:

 Moduł 1. Trener idealny – czyli kluczowe kompetencje w pracy trenera. Umiejętności komunikacyjne.

 Moduł 2. Jak uczyć dorosłych? Jak analizować potrzeby szkoleniowe?

 Moduł 3. Jak pracować z grupą? – analiza procesu grupowego

 Moduł 4. Jak aktywizować grupę? Metody szkoleniowe. Struktura szkolenia. Techniki aktywizowania 

                  uczestników szkolenia

 Moduł 5. Projektowanie programów szkoleniowych

 Moduł 6. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych?

 Moduł 7. Ewaluacja szkoleń. Badanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczestników. Badanie 

                  efektywności szkolenia

 Moduł 8. Zawód trener. Etyka w pracy trenera. Doskonalenie kompetencji

 Moduł 9. Etiudy trenerskie

 

 

Informacje dodatkowe:

Szkolenie otwarte: Szkolenie zamknięte:
Ilość osób: 1/12 Ilość osób: 12/16
Miejsce: dowolne Miejsce: dowolne
Koszt: 3700.00 PLN Koszt:

        
            Zgłaszając 3 osoby - trzecia osoba gratis


Czas trwania szkolenia: 172 godziny (11 zjazdów – piątek popołudniu, sobota, niedziela)

 w terminie 02.09 – 17. 12. 2017


Cena szkolenia obejmuje:
- certyfikat ukończenia szkolenia
- zaświadczenie ukończenia szkolenia na drukach MEN
- materiały szkoleniowe
- konsultacje indywidualne po szkoleniu
- przerwy kawowe


Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego - POBIERZ

lub skontaktuj się z nami:  32 777 22 02; 501 453 559
                                             biuro@noweperspektywy.pl