Nowe perspektywy

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE dla grupy lub indywidualne dla jednej - kilku osób

Taka forma szkolenia daje  możliwość  dopasowania treści  do oczekiwań grupy  lub klienta indywidualnego, a także potrzeb firmy.
Przed szkoleniem istnieje możliwość przeprowadzenia rozmów diagnozujących potrzeby firmy  lub  z osobami które wezmą udział w szkoleniu.
Macie Państwo wpływ na zakres tematyczny, metody pracy, czas i miejsce szkolenia. Każde tego typu szkolenie daje możliwość indywidualnych konsultacji, analizy konkretnych przypadków.
Dodatkowo szkolenie można wzbogacić o sesje coachingowe lub doradztwo.