Nowe perspektywy

Mówiąc o zarządzaniu myślimy o planowaniu, organizowaniu, kierowaniu i kontroli. Warto jednak zwrócić uwagę na to co jest smarem tak zbudowanego „silnika”, czyli komunikacji. Zagadnienia dotyczące komunikacji są często nie doceniane przez polskich menedżerów mimo, że są podstawową umiejętnością ćwiczoną podczas warsztatów w Europie zachodniej. Dlatego stworzyliśmy warsztat z zakresu zarządzania, który pomaga w pełnieniu nowej funkcji szefa. Dzięki wykorzystaniu schematów sprawnej komunikacji uczymy i ćwiczymy prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, delegujących, oceniających, motywujących czy coachingowych. Dajemy możliwość autodiagnozy w zakresie stylu kierowania, pokazujemy proces delegowania zadań i uprawnień.

Sytuacją szczególnie trudną jest awans w ramach dotychczasowego zespołu, gdy z roli kolegi musisz wejść w rolę szefa. Tego nie nauczą cię przełożeni, oni tylko cię awansują. Jak ułożyć sobie relacje z podwładnymi, jak określić granice do których można się posunąć, jak powinno wyglądać expose szefa, jak wyznaczać zrozumiałe cele i opracowywać plany ich osiągnięcia, dlaczego każda rozmowa powinna stać się motywatorem działania dla współpracowników? Ponieważ są to pytania najczęściej zadawane przez osoby wchodzące w rolę szefa to podczas tego szkolenia znajdziesz na nie odpowiedź.

 


Szkolenie


KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE82602322.JPG

 SZKOLENIE – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z ZASTOSOWANIEM STYLU COACHINGOWEGO

 

Program szkolenia:

 1. Dlaczego trudno jest być menedżerem?
 2. Menedżer idealny
  – lista kontrolna działań menedżera
 3. Jaki jest Twój styl zarządzania?
 4. Na czym polega zarządzanie wykorzystujące stylu  coachingowy?
 5. Motywowanie – motywująca siła małych wygranych
  - reguła postępu
  - co się dzieje gdy pracownik ma zły dzień?
  - „popychacze” i hamulce oraz „witaminy” i toksyny jako narzędzia motywacji
  -  pętla postępów – narzędzie ułatwiające ludziom pracę
 6. Działania menedżerów niszczące wartość pracy współpracowników
 7. Jak przekonania wpływają na nasze zachowanie?
 8. W jaki sposób wydawanie poleceń wywołuje opór
 9. Wykorzystanie stylu coachingowego do przekazywanie informacji, delegowanie uprawnień i zadań
 10. Umiejętność słuchania – ważne narzędzie idealnego menedżera
 11. Zadawanie pytań i udzielanie informacji zwrotnej
  - pułapki związane z zadawaniem pytań
  - rada pod postacią pytania
  - różnica między informacją zwrotną a krytyką
 12. Wzajemne sesje coachingowe przygotowujące do prowadzenia konstruktywnych rozmów z pracownikami

 

Informacje dodatkowe:

Szkolenie otwarte: Szkolenie zamknięte:
Ilość osób: 1/12 Ilość osób: 12/16
Miejsce: dowolne Miejsce: dowolne
Koszt: Koszt:

            Zgłaszając 2 osoby - druga osoba płaci 40% taniej
            lub
            Zgłaszając 3 osoby - trzecia osoba gratis


Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena szkolenia obejmuje:
- certyfikat ukończenia szkolenia
- zaświadczenie ukończenia szkolenia na drukach MEN
- materiały szkoleniowe
- konsultacje indywidualne po szkoleniu
- przerwy kawowe
- obiad


Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego -

lub skontaktuj się z nami:  32 777 22 02; 501 453 559
                                             biuro@noweperspektywy.pl