Nowe perspektywy

Czas trwania 2 dni

Nie jest  to szkolenie dla przyszłych coachów, ponieważ do tego celu prowadzi zupełnie inna droga. Celem tego szkolenia jest pokazanie narzędzi coachingowych, które z powodzeniem może wykorzystać każdy menedżer w swojej pracy.

Ponieważ 80% wszystkich problemów ma związek z przebiegiem komunikacji zaczniemy od podstawowej umiejętności coachingowej jaką jest umiejętność zadawania pytań  w rozmowie z pracownikiem. Pozornie prosta umiejętność – tak, dopóki jej nie doświadczamy.  Dzięki pytaniom otwartym i podążaniem za rozmówcą odkrywamy jego zasoby, jego potencjał, mądrość i wiedzę która jest w nim. To w pracowniku znajduje się odpowiedź pozwalająca rozwiązać problem.

W drodze ćwiczeń  pokażemy mapę celów. Każdy uczestnik będzie mógł poznać własną modalność (wzrokową, słuchową i kinestetyczną) i lepiej zrozumieć modalność pracownika. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zjawisko asocjacji – przyglądaniu się problemom/zjawiskom od wewnątrz, uczestniczeniu w nim i dysocjacji- możliwości spojrzenia na problem z większej perspektywy. Poznają też narzędzie nazywane Kołem życia, metodę podejścia do problemów Walta Desneya, pytania odkrywające horyzont dostępnych możliwości, narzędzie zwane Pierwszym krokiem, metodę Lustra, Mentalnego mentora oraz oś czasu.

Nowe umiejętności pozwolą łatwiej osiągać cele biznesowe menedżerowi i jego współpracownikom.