Nowe perspektywy

To szkolenie jest krokiem w kierunku pełniejszego i szczęśliwszego życia. Pokazuje, czym jest sukces w rozumieniu innych ludzi i badań naukowych. Posługując się metaforą można powiedzieć, że pomaga osobistą drabinę sukcesu przystawić do właściwej ściany. Daje szansę na zbudowanie własnego drzewa możliwości w oparciu o indywidualne zasoby, które każdy z nas posiada ale nie każdy jest ich świadomy. Pozwala też zmierzyć się z własnymi ograniczeniami. Prezentuje siłę komunikacji i jej znaczenie w budowaniu dobrych relacji międzyludzkich czy to w pracy, czy to w domu. Daje głębsze zrozumienie dnia dzisiejszego i możliwości z tym związanych.

Program każdorazowo dopasowany/modyfikowany na potrzeby uczestników


Szkolenie

"Drzewo możliwości"

Przykładowy program

          1. Z czego wyrasta moja siła?
               - autodiagnoza silnych i słabych stron
               - zbiór predyspozycji w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zawodowe i życiowe
               - określenie swoich ról życiowych
               - świat moich wartości

           2. Siła dnia dzisiejszego
                - tworzenie własnego wizerunku: chcę, mogę, jestem
                - odwaga być i mieć (Mieć jest tyle istotne, o ile wzbogaca być)
                - przygotowanie osobistej autoprezentacji opartej o świat wartości i przekonań

           3. Korona Drzewa Możliwości
                -  C jak cele większe niż my sami
                - tworzenie własnej przyszłości w umyśle – wizualizacja
                - tworzenie przyszłości fizycznie – opracowanie kroków prowadzących do celu

 

Informacje dodatkowe:

Szkolenie otwarte: Szkolenie zamknięte:
Ilość osób: 1/12 Ilość osób: 12/16
Miejsce: dowolne Miejsce: dowolne
Koszt: Koszt:

            Zgłaszając 2 osoby - druga osoba płaci 40% taniej
            lub
            Zgłaszając 3 osoby - trzecia osoba gratis


Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena szkolenia obejmuje:
- certyfikat ukończenia szkolenia
- zaświadczenie ukończenia szkolenia na drukach MEN
- materiały szkoleniowe
- konsultacje indywidualne po szkoleniu
- przerwy kawowe
- obiad


Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego -

lub skontaktuj się z nami:  32 777 22 02; 501 453 559
                                             biuro@noweperspektywy.pl