Nowe perspektywy

Nasi przodkowie, dzięki systemowi „walki lub ucieczki”, potrafili skutecznie zmagać się z otaczającymi ich zewsząd niebezpieczeństwami. Dziś, po wielu latach ewolucji i zmian w środowisku, nie musimy już walczyć o przetrwanie. Mechanizm walki lub ucieczki jednak tego nie zauważa.

Na utratę KLIENTA czy spadek obrotów firmy reagujemy tak samo, jak nasi praprzodkowie reagowali w sytuacji zagrożenia: dłonie się pocą, serce bije szybciej, adrenalina buzuje we krwi. I choć nikt z nas nie lubi być „zestresowanym”, stres jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Nie da się żyć bez stresu, pewna jego dawka jest niezbędna. Zaczyna być groźny, gdy jest zbyt intensywny.
Ktoś kiedyś porównał stres do temperatury ciała. Gdy jego temperatura wzrasta niebezpiecznie wysoko, obniżamy ją do optymalnego poziomu 36,6 stopni. Stwierdzenie „nie mam temperatury” tak naprawdę oznacza, że temperatura ciała ma pewną określoną najbardziej sprzyjającą wartość. Tak samo stwierdzenie „nie stresuję się” oznacza, iż poziom stresu jest optymalny - nie za wysoki i nie za niski. Kłopoty zaczynają się, gdy poziom stresu przekracza indywidualne optimum, zwłaszcza gdy dzieje się to zbyt często.

Proponujemy Państwu szkolenie, które wyposaży uczestników w narzędzia pozwalające obniżyć poziom stresu.

Kluczowymi korzyściami szkolenia są:

  • poznanie konkretnych narzędzi pomagających radzić sobie ze stresem
  • doświadczenie różnych technik antystresowych
  • nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz z emocjami poprzez wybór techniki najodpowiedniejszej dla każdego uczestnika


Ponadto ważne jest, że szkolenie ma charakter warsztatowy, polegający na zdobyciu praktycznych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy i życiu osobistym

 


Szkolenie

 

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM


Program szkolenia

Moduł I. Stres!!! – brzmi znajomo


           1. Czym jest stres?
              - stres jako zjawisko psychiczne i fizjologiczne
              -  źródła i oznaki stresu
              -  stres a niezaspokojone potrzeby

            2. Diagnoza strategii reagowania w trudnych sytuacjach
            3. Skala nasilenia stresu w różnych zdarzeniach życiowych
            4. Z czego wynika Twój stres?
            5. Wpływ ludzkiej osobowości na sposób doświadczania stresu

Moduł II. Metody radzenia sobie ze stresem

            1. Tradycyjne i niekonwencjonalne metody profilaktyki i łagodzenia skutków  stresu
            2. Trening autogenny J.H.Schultza- wprowadzenie - idea treningu
            3. Przygotowanie sesji autogennej, sesja treningu autogennego, omówienie doświadczeń
                uczestników z przebytej sesji
            4. Sposoby radzenia sobie ze stresem wywoływanym przez czynniki zewnętrzne
                - metoda 4 kroków
                - odpowiedź na myśli automatyczne. Podsumowanie i wnioski
                - kształtowanie postawy optymistycznej i pozytywnego nastawienia do codzienności
                   w oparciu  o metodę dr Daniela G. Amen’a
                - wizualizacja i afirmacja
                - trening Jacobsona

Moduł III. Wypalenie zawodowe

           1. Syndrom wypalenia zawodowego czyli „dłużej już tak nie mogę”
           2. Etapy wypalenia zawodowego
           3. Różnice między wypaleniem zawodowym a zmęczeniem fizycznym
           4. Przyczyny występowania wypalenia zawodowego
              - wypalenie jako efekt długotrwałego stresu
              - podatność indywidualna na wypalenie zawodowe
              - triada wypalenia
              - pracoholizm
              - równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym
           5. Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym
              - świadomość objawów wypalenia zawodowego
              - techniki relaksacyjne
              - metody organizacji czasu wolnego
              - ćwiczenie umiejętności społecznych
           6. Podsumowanie, wnioski końcowe, wybór najlepszych sposobów przez każdego uczestnika


 

Informacje dodatkowe:

Szkolenie otwarte: Szkolenie zamknięte:
Ilość osób: 1/12 Ilość osób: 12/16
Miejsce: dowolne Miejsce: dowolne
Koszt: Koszt:

            Zgłaszając 2 osoby - druga osoba płaci 40% taniej
            lub
            Zgłaszając 3 osoby - trzecia osoba gratis


Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena szkolenia obejmuje:
- certyfikat ukończenia szkolenia
- zaświadczenie ukończenia szkolenia na drukach MEN
- materiały szkoleniowe
- konsultacje indywidualne po szkoleniu
- przerwy kawowe
- obiad


Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego - POBIERZ

lub skontaktuj się z nami:  32 777 22 02; 501 453 559
                                                       biuro@noweperspektywy.pl