Nowe perspektywy

Najbardziej efektywnym narzędziem rozwoju kompetencji w miejscu pracy jest systematyczna praca menedżera z podwładnym. Polega na ciągłej wspólnej ocenie jakości pracy pracownika i doskonaleniu kompetencji poprzez DZIAŁANIE. Taki styl pracy opiera się na stosowaniu umiejętności COACHINGOWYCH.

Coaching to stawianie wyzwań i udzielanie wsparcia, indywidualna praca wspomagająca naukę, pomoc w zastosowaniu nowej wiedzy i umiejętności w warunkach zawodowych. Coaching sprzedażowy to dzisiaj najbardziej nowoczesny i coraz szerzej stosowany model osiągania zamierzonych celów przy równoczesnym, tak pożądanym rozwoju kompetencji handlowca. Oferujemy szkolenie w formie praktycznych warsztatów.

Cechą tego modelu jest ciągłe motywowanie podwładnych poprzez nakłanianie ich do znajdywania nowych możliwości i rozwiązań a tym samym podnoszenia ich poczucia własnej wartości. Istotne jest także pełnienie funkcji trenera i doradcy. Określanie standardów umiejętności i stałe ich udoskonalenie. Liczy się także planowanie i nadzór nad realizowaniem celów indywidualnych w powiązaniu ze standardami oczekiwanymi przez firmę. w tej sytuacji nie może dziwić fakt ,że coaching sprzedażowy jest obecnie tak ważny w nowoczesnym zarządzaniu sprzedażą. My skutecznie nauczymy korzystania z wielu jego tajników.

 


SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE dla grupy lub indywidualne dla jednej - kilku osób

Taka forma szkolenia daje  możliwość  dopasowania treści  do oczekiwań grupy  lub klienta indywidualnego, a także potrzeb firmy.
Przed szkoleniem istnieje możliwość przeprowadzenia rozmów diagnozujących potrzeby firmy  lub  z osobami które wezmą udział w szkoleniu.
Macie Państwo wpływ na zakres tematyczny, metody pracy, czas i miejsce szkolenia. Każde tego typu szkolenie daje możliwość indywidualnych konsultacji, analizy konkretnych przypadków.
Dodatkowo szkolenie można wzbogacić o sesje coachingowe lub doradztwo.