Nowe perspektywy

Zmienia się otoczenie, zmieniamy się i my, zmieniają się też nasi klienci a wraz ze zmianą zmieniają się również oczekiwania. Czego oczekują klienci? W jaki sposób  jakość obsługi wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa?   Co wpływa na sukces w sprzedaży, na stopień zadowolenia klienta? Jak przewidzieć reakcje klienta i radzić sobie z określonym typem zachowań? Jak doprowadzić do finalizacji procesu sprzedaży?

Na te i inne pytania odpowiemy na szkoleniu. Dzięki temu:

  • wzrośnie zakres umiejętności pracowników, ich pewność siebie i zadowolenie z wyników sprzedaży
  • poprawią się umiejętności komunikacyjne pracowników
  • uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność rozpoznawania określonych typów zachowań klientów oraz nauczą się odpowiednio na nie reagować
  • poznają własny styl zachowań w procesie sprzedaży i przyczynę dotychczasowych problemów 
  • będą potrafili przejść przez proces sprzedaży z pełną świadomością jej etapów i odkryją możliwości jej optymalizacji
  • znajdą receptę, jak uzyskać  odpowiedź TAK na koniec procesu sprzedaży


Te fakty przełożą się na poziom zadowolenia klientów i  ich przywiązanie do firmy. Wszystkie umiejętności będziemy ćwiczyć  poprzez odgrywanie scenek, symulację sytuacji, casy. Zastosujemy nagrania aby w drodze autorefleksji  i  feedbecku trenera doskonalić nowe umiejętności.


Szkolenie

EFEKTYWNA OBSŁUGA KLIENTA I BUDOWANIE RELACJI


Program szkolenia

Moduł I. Wysoka jakość obsługi klienta jako narzędzie budowy wizerunku firmy

           1. Jakość obsługi klienta wyróżnikiem firmy na rynku
           2. Obszary „jakości” w sprzedaży
           3. Opracowanie czynników wpływających na jakość obsługi klienta
           4. Pracownik – najważniejsze ogniwo procesu obsługi klienta

                             Ludzie nie kupują Twojego produktu; oni kupują Ciebie

Moduł II. Typologia zachowań klientowskich

           1. Zjawisko sukcesu
               - tort sukcesu
               - 3 elementy sukcesu w sprzedaży
               - sukces bez słów – opanowanie mowy ciała
           2. Czynniki wpływające na poziom zadowolenia klienta
           3. Jak przewidzieć zachowania klientów? -Typologia zachowań klientowskich
           4. Sposoby radzenia sobie z określonym typem zachowania klientów
           5. Diagnoza własnych zachowań w kontakcie z klientem

Moduł III. Potęga kontaktu bezpośredniego z klientem

           1. Zdarzenia na ścieżce sprzedaży:
               - „ na dzień dobry” - zbuduj zaufanie a stworzysz szansę na zamknięcie procesu sprzedaży
               - „serce sprzedaży” - poznaj potrzeby klienta
               - korzyści klienta płynące z posiadania TWOJEGO PRODUKTU
               - sposoby finalizacji sprzedaży – sprawdzian umiejętności

Informacje dodatkowe:

Szkolenie otwarte: Szkolenie zamknięte:
Ilość osób: 1/12 Ilość osób: 12/16
Miejsce: dowolne Miejsce: dowolne
Koszt: Koszt:

            Zgłaszając 2 osoby - druga osoba płaci 40% taniej
            lub
            Zgłaszając 3 osoby - trzecia osoba gratis


Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena szkolenia obejmuje:
- certyfikat ukończenia szkolenia
- zaświadczenie ukończenia szkolenia na drukach MEN
- materiały szkoleniowe
- konsultacje indywidualne po szkoleniu
- przerwy kawowe
- obiad


Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego - POBIERZ

lub skontaktuj się z nami:  32 777 22 02; 501 453 559
                                                       biuro@noweperspektywy.pl