Nowe perspektywy

Sukces na dzisiejszym niezwykle konkurencyjnym rynku wiąże się z koniecznością sporządzania różnych typów ofert. Są one konieczne niezależnie od tego, czy chcemy zdobyć nowych klientów czy pogłębić sprzedaż albo zaoferować coś nowego obecnemu klientowi. Pomimo tego, iż samą ofertą sprzedaży nie zdobędziemy zamówienia to w przypadku jej braku możemy je zupełnie stracić.

Oferta jest więc ważnym dokumentem sprzedażowym a przekazywana obecnemu czy potencjalnemu klientowi musi być dowodem na wiarygodność firmy, orientację na klienta i zrozumienie jego potrzeb. W celu przygotowania wysokiej jakości dokumentów sprzedażowych proponujemy 10 zasad ich profesjonalnego przygotowania.

Mając gotowy materiał pokażemy i nauczymy jak go efektywnie zaprezentować w oparciu o 6 etapowy proces formalnej prezentacji od której tak naprawdę zależy ostateczna decyzja klienta.

 

 


SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE dla grupy lub indywidualne dla jednej - kilku osób

Taka forma szkolenia daje  możliwość  dopasowania treści  do oczekiwań grupy  lub klienta indywidualnego, a także potrzeb firmy.
Przed szkoleniem istnieje możliwość przeprowadzenia rozmów diagnozujących potrzeby firmy  lub  z osobami które wezmą udział w szkoleniu.
Macie Państwo wpływ na zakres tematyczny, metody pracy, czas i miejsce szkolenia. Każde tego typu szkolenie daje możliwość indywidualnych konsultacji, analizy konkretnych przypadków.
Dodatkowo szkolenie można wzbogacić o sesje coachingowe lub doradztwo.