Nowe perspektywy

Do niedawna w praktyce szkoleniowej kładziono olbrzymi nacisk na DOMYKANIE niemalże jako na magiczną, mistyczna fazę procesu sprzedaży. Dzisiaj można znaleźć ogromną ilość materiałów na ten temat w internecie.

Każdy handlowiec wie, że zabiegi o zdobycie zamówienia mają sens. W praktyce biznesowej jednak klienci są już wyedukowani i bardzo wyczuleni na tradycyjne "techniki zamknięcia". Widzą w nich próby manipulacji, które zmniejszają zaufanie do handlowców zwłaszcza jeśli za wszelką cenę próbują oni domknąć transakcję. Oczywiście klienci aby kupić produkt lub usługę muszą w końcu powiedzieć "TAK".

Myślenie o "zamknięciu" jako o odrębnym akcie końcowym jest zbyt uproszczone i nierealne. Proponujemy więc rezygnację ze "sztuczek" i "szkolnych chwytów" w tym temacie. Opowiadamy się za jasnym procesem zdobywania "zobowiązania" klienta w oparciu o wykonywanie serii drobnych kroków w poszczególnych etapach procesu sprzedaży z których każdy jest elementem "domykania" transakcji. To nowe podejście, także dla klienta może być skuteczniejsze od tradycyjnych metod.

 


SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE dla grupy lub indywidualne dla jednej - kilku osób

Taka forma szkolenia daje  możliwość  dopasowania treści  do oczekiwań grupy  lub klienta indywidualnego, a także potrzeb firmy.
Przed szkoleniem istnieje możliwość przeprowadzenia rozmów diagnozujących potrzeby firmy  lub  z osobami które wezmą udział w szkoleniu.
Macie Państwo wpływ na zakres tematyczny, metody pracy, czas i miejsce szkolenia. Każde tego typu szkolenie daje możliwość indywidualnych konsultacji, analizy konkretnych przypadków.
Dodatkowo szkolenie można wzbogacić o sesje coachingowe lub doradztwo.