Nowe perspektywy

Zajęcia warsztatowe dotyczące dbałości o kręgosłup podczas pracy nauczyciela – praca przy komputerze a także pomocy nauczyciela przy osobach z niepełnosprawnością ruchową (prawidłowe podnoszenie osoby niepełnosprawnej, pomoc w czynnościach dnia codziennego w tym przenoszeniu osób z wózka itp.). Szkolenie szczególnie kierowane jest do nauczycieli szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych integracyjnych, szkół masowych, w których uczą się uczniowie z niepełnosprawnością, rodziców dzieci niepełnosprawnych- oferta może być skierowana do Stowarzyszeń i Fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Czas trwania - 4 godziny