Nowe perspektywy

O właściwym wymiarze stymulacji – czyli jak i kiedy oraz w jaki sposób stymulować rozwój dzieci ze szczególnym uwzględnieniem DZIECI Z ZABURZENIAMI W ROZWOJU I TRUDNOŚCIAMI SZKOLNYMI.
Warsztat z tworzenia pomocy/zabawek do stymulacji/ DO TERAPII – Domowe zabawki

W części teoretycznej uczestnik dowie się, czym jest stymulacja oraz jakie są zasady i cele stymulowania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Prowadzący opowie o możliwościach wspierania rozwoju
i o zagrożeniach płynących z nadmiernej stymulacji. Części warsztatowej towarzyszyć będzie tworzenie pomocy i zabawek stymulujących rozwój dziecka. Uczestnik również weźmie udział w ćwiczeniach
i zabawach  stymulujących. Uczestnicy proszeni są o wygodne ubranie. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych; specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi (pedagog, psycholog, surdopedagog, oligofrenopedagog, rehabilitanci itd.) oraz do innych osób zainteresowanych tematyką szkoleń np. pracowników żłobków.

 

Czas trwania - 6 godzin