Nowe perspektywy

Szkolenie składa się z dwóch części. Podczas pierwszego spotkania nauczyciele uzyskają wskazówki dotyczące pracy z uczniem o zachowaniach problematycznych. Na drugim spotkaniu uczestnicy otrzymują gotowe propozycje na poprowadzenie lekcji wychowawczej z młodzieżą. Wiedza, którą zdobędą, pomoże uczniom w radzeniu sobie ze złością i nabyciu umiejętności panowania nad negatywnymi emocjami. Szkolenie ma formę warsztatową. Opiera się na aktywnych metodach pracy i zawiera szereg ćwiczeń, do wykonania których wykorzystuje się specjalne karty pracy.

 

Czas trwania
I część - 4 godziny
II część - 4 godziny