Nowe perspektywy

Na wstępie uczestnicy zapoznają się z wiadomościami dotyczącymi pedagogiki zabawy , m. in. cele, zasady, metody, rodzaje zabaw, pożądane cechy animatora oraz następuje pokaz wybranych zabaw, gier i niektórych tańców z repertuaru pedagogiki zabawy, praktyczna nauka niektórych z nich.

W trakcie spotkania uczestnicy w praktyczny sposób zapoznają się z  metodami integracyjnymi, relaksującymi, dramowymi, muzyczno – ruchowymi, służącymi integracji grupy. Warsztat także jest wzbogacony o kształtowanie umiejętności prowadzenia działań tanecznych z wykorzystaniem technik muzycznych. Uczestnicy proszeni są o wygodne ubranie.

Cele warsztatów:

  • Rozwijanie i poszerzanie umiejętności tanecznych uczestników (w obszarze integracji)
  • Rozwój świadomości własnego ciała
  • Zwiększenie samoakceptacji uczestników
  • Pomoc w odkrywaniu własnych działań twórczych

 

Wzbogacanie warsztatu metodycznego uczestników:

  • Praktyczne zapoznanie uczestników z różnymi formami tanecznymi, muzycznymi.
  • Zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi pedagogiki zabawy.
  • Kształtowanie umiejętności prowadzenia działań tanecznych

       z wykorzystaniem technik muzycznych.

 

Warsztat prowadzony jest w dwóch częściach:
I część - 3 godziny
II część - 3 godziny