Nowe perspektywy

Nawiązanie komunikacji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czasem nie jest łatwe, zwłaszcza gdy wchodzi w grę naruszona sprawność ruchowa, wady anatomiczne, brak rozumienia lub inne przyczyny. Warsztat ten pozwala zapoznać się uczestnikowi z metodami wspomagającymi porozumiewanie się, m. in. z Systemem PIKTOGRAMÓW, Systemem SYMBOLI PCS itd. Na przykładzie własnych doświadczeń osoby prowadzącej zostaną przedstawione różnorakie metody komunikacji alternatywnej, które umożliwiają osobom z głęboką niepełnosprawnością porozumiewać się.

 

Czas trwania - 3 godziny