Nowe perspektywy

Szkolenie to pozwala nabyć uczestnikowi wiedzę na temat: czym jest zachowanie, rodzaje trudnych zachowań, cele, strategie proaktywne i reaktywne – należące do Pozytywnych strategii radzenia sobie
z trudnymi zachowaniami u uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną. Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy proszeni są o wygodne ubranie. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych; specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi (pedagog, psycholog, surdopedagog, oligofrenopedagog, rehabilitanci itd.) oraz do innych osób zainteresowanych tematyką szkoleń np. pracowników żłobków.

 

Czas trwania - 6 godzin