Nowe perspektywy

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej. Uczestnik zostanie wprowadzony do AAC – alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się. Prowadzący szczegółowo scharakteryzuje metody AAC: Makaton, PECS, Mówik, Program Magdaleny Grycman. Omówimy zasady
i cele stosowania tych metod oraz sposoby ich wprowadzania. W programie szkolenia zawarta jest także diagnoza AAC oraz szczegółowe przedstawienie efektów. Uczestnicy proszeni są o wygodne ubranie. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych; specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi (pedagog, psycholog, surdopedagog, oligofrenopedagog, rehabilitanci itd.) oraz do innych osób zainteresowanych tematyką szkoleń np. pracowników żłobków.

 

Czas trwania - 6 godzin