Nowe perspektywy

Program szkolenia skierowany jest do nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Głównym jego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu niepożądanych społecznie zachowań, takich jak agresja i przemoc oraz technik i strategii radzenia sobie z tymi zjawiskami. Podczas  zajęć uczestnicy uzyskają wskazówki dotyczące pracy z uczniem agresywnym jak i gotowe pomysły na prowadzenie lekcji z podopiecznymi. Wiedza, którą zdobędą pomoże uczniom w radzeniu sobie ze złością i zdobywaniu umiejętności panowania nad sobą. Program opiera się na aktywnych metodach pracy i prezentuje szereg praktycznych ćwiczeń oraz treningów, do wykonania których wykorzystuje się specjalne karty pracy.

Szkolenie prowadzone jest w dwóch częściach:
I część "Sposoby radzenia sobie z agresją u dzieci i młodzieży" - 4 godziny
II część "Trening radzenia sobie z agresją u dzieci i młodzieży" - 4 godziny