Nowe perspektywy

Szkolenie

Trening Umiejętności Społecznych

z elementami Terapii Behawioralnej oraz Coachingu

dzieci tus.png

Trening Umiejętności  Społecznych  wzbogacony o elementy  podstaw terapii Behawioralnej  oraz Coachingu pozwoli w pełni  podejść  do terapii i  zagadnień mających na celu usprawnianie sfery społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  z dysfunkcjami społecznymi, z zaburzeniami zachowania, z niepełnosprawnością intelektualną, z osobami ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa.

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych, dzięki któremu wzbogaca wiadomości i umiejętności praktyczne w prowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych.

 

Prowadzący:

 Pani Ilona.jpg Ilona Duda  - Certyfikowany Trener (SWPS w Warszawie). Ukończyła brytyjską szkołę coachingu Noble Manhatan Coaching zdobywając międzynarodowe certyfikaty: Practitioner Coach Diploma (PCD), International Institute of Coaching & Mentoring oraz Institute of Leadership & Management. Absolwentka  Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, pedagog z ponad dwudziestoletnim stażem,  Partner Uczelni Nauk Społecznych. Praktyk biznesu, właścicielka firmy szkoleniowo-konsultingowej, specjalizującej się w prowadzeniu projektów szkoleniowych, life coachingu, executive coachingu oraz doradztwie biznesowym. Od 2003 roku szkoleniowiec,  doradca i coach w projektach unijnych. Długoletni współpracownik koncernu Shell,  instytucji edukacyjno-szkoleniowych i doradczych. Pracowała dla dużych i średnich firm z branży usługowo-produkcyjnej (np. Polski Koks S. A., Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Katowice, PKO BP, GBG, Get In Bank, Alianz Polska, Nationale Nederlande, Sfinks Polska, Heweit-Packard Devlopment Company, Tauron Polska Energia S.A., Unilever Polska, Medicover). Wykładała na studiach podyplomowych wyższych uczelni w tym Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych, szkolenia dla rad pedagogicznych, kursy i szkolenia dla nauczycieli. W pracy dydaktycznej zajmuje się między innymi: tematyką metod radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, skuteczną komunikacją interpersonalną, w tym porozumieniem bez przemocy, narzędziami coachingu dla pedagogów, umiejętnościami wychowawczymi dla pedagogów i rodziców,  doskonaleniem kompetencji nauczycielskich z zakresu radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i asertywnością, rozwojem kompetencji osobistych i menedżerskich, trenerskich, sprzedażowych, autoprezentacji, standardów obsługi klienta. Autorka poczytnego bloga Drzewo Możliwości. Członek Izby Coachingu.

natalia.jpg  Natalia Tarabuła-Kamińska  -  Wykładowca akademicki z  zakresu pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, praktyk w charakterze oligofrenopedagoga, nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, polonisty. Ukończyła Kursy: I stopień Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON (Bielsko-Biała 2016r.), oraz III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania (CTB Gliwice 2016r.). Uzyskała certyfikat ukończenia szkolenia pt. „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz złożyła egzamin potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia i projektowania zajęć TUS uzyskując ocenę bardzo dobrą (Fundacja Pomoc Autyzm 2018r.). Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie pisząc artykuły do czasopism: „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej” oraz „Studia Pedagogica”. Pracowała w masowych, integracyjnych i specjalnych placówkach oświatowych wychowania przedszkolnego oraz wszelkiego typu szkołach, głownie na terenie Górnego Śląska (Rybnik, Knurów, Gliwice, Jaworzno) i Małopolski (Kraków). Prowadziła nauczanie indywidualne i grupowe, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, indywidualną i grupową terapię dzieci. Wykłada na studiach podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych. W pracy dydaktycznej zajmuje się między innymi tematyką doskonalenia kompetencji nauczycielskich – ewaluacją i autoewaluacją, pedagogiką specjalną – w tym etiologią niepełnosprawności, kryteriami diagnostycznymi oraz  metodyką pracy z osobami niepełnosprawnymi, czyli szeroko pojętą rehabilitacją, rewalidacją, konstruowaniem programów edukacyjno – terapeutycznych, aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych jak i seksualnością osób niepełnosprawnych.  


Zakres programowy szkolenia:

 • Geneza, zasady, cele i założenia oraz korzyści TUS
 • Podstawy Terapii Behawioralnej
 • Coaching w pigułce – idea, metoda, proces
 • Formy pracy, ćwiczenia, gry, zabawy, rekwizyty i pomoce w wykorzystywaniu narzędzi do pracy z uczestnikami
 • Modele  zachowań - modelowanie
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą
 • Odgrywanie ról, generalizacja i feedback
 • Planowanie prowadzenia TUS
 • Systemy i narzędzia motywacyjne
 • Diagnozowanie potrzeb grupy - obserwacja
 • Dostosowanie planu pracy do indywidualnych potrzeb grupy
 • Dobór kluczowych umiejętności  dla grupy
 • Opracowanie przykładowych scenariuszy TUS – ćwiczenia praktyczne

Szkolenie trwa: 16 godzin

Koszt:  450 zł

Miejsce: platforma ZOOM lub stacjonarnie w siedzibie firmy w Zabrzu - w zależności od przepisów sanitarno-epidemiologicznych

Terminy:  21.05.2021 godzina 16.00  i 22.05.2021 godzina 9.00

     
Uczestnik otrzymuje:

 • Praktyczny warsztat i wiedzę na temat prowadzenia zajęć TUS
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat
 • Materiały - skrypt szkoleniowy i zeszyt ćwiczeń

 

Zapisz się:

Tel: 690 538 727; (32) 777 22 02

e-mail: biuro@noweperspektywy.pl

lub osobiście w siedzibie naszej firmy:  Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Nowe Perspektywy, Zabrze 41-800; ul. Wolności 345

 


Dziękujemy uczestnikom poprzednich edycji za tak dobrą opinię i miłe słowa:

"Serdecznie dziękuję
W związku z tym, że uczę osoby w szkole średniej mające duże trudności w odczytywaniu i funkcjonowaniu społecznym, potrzebowałam informacji o tym jak oni odbierają pewne bodźce i jak można im towarzyszyć i pomóc w odnalezieniu się we współczesnym świecie. Stąd mój udział w szkoleniu TUS, który dał mi bardzo wiele począwszy od spojrzenia na ich trudności, po zaproponowane techniki, metody i sposób podejścia do nich i możliwości pomocy.
Duże doświadczenie prowadzących, otwartość i chęć podzielenia się wiedzą stworzyły ciepłą atmosferę dającą poczucie bezpieczeństwa i pole wymiany doświadczeń -dzielenia się trudnościami i napotkanymi przypadkami, co poszerzyło spektrum poznania tematu.
Bogaty zasób materiałów szkoleniowych oraz przystępny język dał nam możliwość opanowania treści a zajęcia warsztatowe i  zastosowanie poznanej wiedzy podczas ćwiczeń i zaproponowanych zadań pozwoliła sprawdzić na ile dobrze zrozumieliśmy podane treści ewentualnie dały możliwość doszczegółowienia lub wyjaśnienia tego, co mogło być trudnością. Serdecznie polecam szkolenie, Joanna"

"Szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych, w którym miałam okazję uczestniczyć, było dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem. Wiedza, którą zdobyłam po drugim dniu szkolenia, została przekazana w sposób jasny i rzetelny. Osoby, które prowadziły szkolenie sprostały oczekiwaniu moim zdaniem wszystkich uczestników, wszelkie wątpliwości i pytania zostały na bieżąco wyjaśniane. Z niecierpliwością oczekuje kolejnych szkoleń, ponieważ już teraz wiem, że zdobędę potrzebną mi wiedzę i na pewno nie będzie to strata czasu. Pozdrawiam, Małgorzata"

"Kurs ten jak inne, których byłam już uczestnikiem, był bardzo ciekawy. Zakres bardzo szeroki i wyczerpujący. Prowadzący jak zawsze na najwyższym poziomie. Mnóstwo ćwiczeń, które zapadły w mej pamięci do teraz. Dzięki nim sama czułam się jak uczestnik biorący udział w zajęciach TUS-u. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Żadne pytanie nie pozostawało bez odpowiedzi. Uwieńczeniem kursu była sesja poprowadzona przez Panią Ilonę Dudę z uczestniczką kursu. Sposób zadawania pytań, kierowania rozmową, cenne wskazówki oraz podane zalecenia pokazały, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma spraw, których nie można rozwiązać. Najważniejsza jest rozmowa i dostrzeżenie w drugim człowieku jego mocnych i pozytywnych stron. Na nich należy bazować i będzie to podstawą do wypracowania linii porozumienia i chęci współpracy. Jestem bardzo zadowolona. Byłam już kilka razy na kursach i szkoleniach organizowanych przez Nowe Perspektywy. Zespół prowadzący to szkolenie a mianowicie Panie Ilona Duda i Natalia Kamińska są rewelacyjnymi wykładowcami, terapeutami, trenerami. Ich bogata wiedza i sposób jej przekazania stoi na najwyższym poziomie. Pozdrawiam, Karina"