Nowe perspektywy

Czym jest zabawa? Jak się bawić żeby rozwijać uwagę dziecka? Jak budować motywację i dobrą relację? Co trzeba wiedzieć o pracy oka i ręki? Jak wzmacniać? Jak stopniować trudności w pracy indywidualnej
 i w pracy z całą klasą? Na te i inne pytania odpowie prowadzący podczas szkolenia, które składa się
z dwóch części, teoretycznej i warsztatowej. Uczestnicy proszeni są o wygodne ubranie. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych; specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi (pedagog, psycholog, surdopedagog, oligofrenopedagog, rehabilitanci itd.) oraz do innych osób zainteresowanych tematyką szkoleń np. pracowników żłobków.

 

Czas trwania - 6 godzin