ILONA DUDA – COACH

Ukończyłam brytyjską szkołę coachingu Noble Manhattan Coaching zdobywając międzynarodowe certyfikaty: Practitioner Coach Diploma (PCD), International Institute of Coaching & Mentoring oraz Institute of Leadership & Management.

Trener biznesu i rozwoju osobistego (WSPS), Doradca Biznesowy, Pedagog, Ekonomista.

Wykorzystuję wiele metod służących rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Pomagam w umacnianiu postaw proaktywnych, rozwojowych i  kreatywnych u swoich klientów.

Wspieram klientów w procesach sukcesji i restrukturyzacji firm.

W procesach coachingowych (coaching biznesowy, life coaching i inne)  pracuję z klientami nad osiąganiem lepszych wyników w zarządzaniu, w szczególności w zakresie podejmowania decyzji, delegowania zadań i uprawnień, motywowania, zwiększania umiejętności radzenia sobie ze stresem, konstruktywnej komunikacji,  odkrywaniu talentów, wyznaczaniu celów, automotywacji, poczucia wartości, umiejętności godzenia życia osobistego z zawodowym, wypaleniem zawodowym.

„PRZESZŁOŚCI NIE ZMIENISZ,
ALE 
PRZYSZŁOŚCI MOŻESZ NADAĆ NOWE PERSPEKTYWY”

 Ilona Duda

 

 

Sesja coachingowa