Nowe perspektywy

Szkolenia ze Sprzedaży zbudowane zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenia trenerów, którzy przeszli wszystkie szczeble kariery w tym zawodzie oraz doświadczenia uczestników naszych szkoleń. Dopełnieniem zawartości merytorycznej były wskazówki i techniki największych specjalistów w tej dziedzinie w skali światowej takich jak B. Tracy, D. Sandler, J. Vitale, W. Ury, R. Dawson, J. Welch i inni.

Jak wynika z opinii naszych klientów najlepsze wyniki dają szkolenia, które nie są traktowane jako jednorazowe zdarzenie. Skuteczny jest proces utrwalający wiedzę i umiejętności, czyli ćwiczenie, powtarzanie i utrwalanie nowo nabywanych umiejętności. Dlatego szkolenia ze Sprzedaży są zbudowany w sposób gradacyjny.

Metody sprzedaży, które proponujemy pozwalają handlowcowi kontrolować proces sprzedaży, budować zaufanie, diagnozować i uświadamiać potrzeby klientów dzięki zrozumieniu, że jest to serce całego procesu sprzedaży. (Odkrywać potrzeby klientów czyli to co jest zamaskowane i często nieuświadomione). Prowadzić negocjacje partnerskie. Dzięki temu budować trwałe relacje i powiększać bazę stałych klientów. Nabywanie biegłości w poszczególnych technikach ma jedną wspólną wartość – jest nią szacunek do klienta, traktowanie go jak partnera a nie przeciwnika.


W ramach działu Sprzedaż proponujemy następujące tematy szkoleń:

 

 

 

 

Metody szkoleniowe:

  • Ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, mini wykłady
  • Testy, kwestionariusze – dające indywidualną diagnozę uczestników oraz informację o obszarach do rozwoju osobistego
  • Interesująco opisane role przygotowujące do scenek
  • Moderowana wymiana poglądów i doświadczeń menedżerów  wzbogacająca ich wiedzę
  • Prezentacja: wyników badań, najnowszych koncepcji w zakresie motywowania pracowników, modeli działań
  • Feedback trenerski i feedback partnerski