JAK ODDZIELIĆ TEMATYKĘ BIZNESOWĄ OD ŻYCIOWEJ?

Ten, kto płaci dookreśla oczekiwania, a tym samym definiuje rodzaj coachingu
(coaching biznesowy, life coaching i inne).
W każdym przypadku wraz z klientem realizuję wszystkie cele,
które pozwalają mu czuć się komfortowo, działać zgodnie z celami osobistymi i celami otoczenia,
być efektywnym w osiąganiu sukcesów.
Jeżeli płatnikiem jest firma, wtedy zawieram umowę trójstronną.
Raport – jeśli jest oczekiwany przez płatnika – wymaga zawsze akceptacji coachee/klienta,
zanim  trafi do płatnika.
Jeżeli płatnikiem jest osoba prywatna, wtedy zawieram umowę dwustronną.
Bezwzględnie przestrzegam zasady poufności i lojalności wobec coachee/klienta.

ZASADY KONTRAKTU

Na pierwszym spotkaniu zawieram kontrakt:
– określam zasady etyczne
– ustalam wstępne założenia i cele
– uzupełniam o cele stawiane przez płatnika (pracodawcę)
– ustalam sposób i formę gratyfikacji za wykonaną pracę

JAK WYGLĄDA PROCES COACHINGOWY?

  1. Pierwsza sesja (coaching biznesowy, life coaching) jest sesją kontraktową
  2. Proces coachingowy trwa od 6 do 12 sesji coachingowych. Każda sesja  trwa ok. 60 – 90 minut
  3. Pierwsze 3 sesje są czasem na zbudowanie wzajemnej przestrzeni zaufania, uczenia się wzajemnych zachowań. Jeżeli po 3 sesjach jedna ze stron uzna, że nie chce dalej kontynuować sesji to należy je przerwać
  4. Najkorzystniej gdy sesje odbywają się na początku lub pod koniec dnia pracy
  5. Odstęp między sesjami to czas na powstawanie rozwiązań, wykluwanie się kierunku zmiany, odkrywanie przez klienta „nowego” , a także znajdowanie zasobów potrzebnych do realizacji planów. Dobrze, jeżeli trwa około  14 dni
  6. Ostatnia sesja jest sesją podsumowującą
  7. Kolejny cykl coachingowy można powtórzyć po ok. 6 miesiącach

CZAS TRWANIA

Sesja trwa od 60 do 90 minut.
Liczba sesji zależy od podjętej tematyki. O ostatecznej liczbie spotkań decyduje klient.
Pierwsze trzy sesje są  przestrzenią do  budowania wzajemnego zaufania, uczenia się wzajemnych zachowań, poznania przez klienta metod i ich skuteczności.
Ostatnia sesja jest sesją podsumowującą.
Odstęp pomiędzy sesjami trwa od 10 do 14 dni, jednak nie dłużej niż 20 dni. To czas powstawania rozwiązań, wykluwania się zmian, dochodzenia do odkryć przez klienta. To czas na poszukiwanie własnych zasobów przez klienta.

MIEJSCE

Sesje coachingowe prowadzę:

  1. W siedzibie mojej firmy
  2. W siedzibie klienta pod warunkiem udostępnienia pokoju dającego gwarancję odizolowania wizualnego od  reszty pomieszczeń, zapewniającego przestrzeń do poruszania się i miejsce do wygodnego siedzenia
  3. Zdalnie poprzez skype w godzinach i dniach ustalonych wcześniej z klientem

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną, jeżeli masz pytania lub chcesz zapoznać się z moją ofertą.

Zadzwoń: 501 453 559690 538 727 lub napisz: