Nowe perspektywy

Szkolenia biznesowe są oparte na programach autorskich. Tworząc je korzystaliśmy z najnowszych trendów w zakresie zarządzania oraz doświadczeń trenerów-praktyków. Powstał dzięki temu duży wachlarz szkoleń dla firm.

Bycie prezesem, dyrektorem, menedżerem to trudny zawód. Wymaga umiejętności radzenia sobie ze stresem, który w tym zawodzie jest zjawiskiem permanentnym. Wymaga umiejętności kierowniczych, znajomości zasad wspierającej komunikacji, właściwego motywowania i jeszcze wielu innych umiejętności. Znajomość konkretnych schematów postępowania w określonych sytuacjach biznesowych pozwala uniknąć nadmiernych emocji prowadzących do błędów, pozwala działać w rozsądny i racjonalny sposób.

 


W ramach działu Biznes proponujemy następujące tematy szkoleń:

 
Metody szkoleniowe:

  • Ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, mini wykłady
  • Testy, kwestionariusze – dające indywidualną diagnozę uczestników oraz informację o obszarach do rozwoju osobistego
  • Interesująco opisane role przygotowujące do scenek
  • Moderowana wymiana poglądów i doświadczeń menedżerów  wzbogacająca ich wiedzę
  • Prezentacja: wyników badań, najnowszych koncepcji w zakresie motywowania pracowników, modeli działań
  • Feedback trenerski i feedback partnerski