woman

Aldona, właścicielka firmy

W dzisiejszych czasach tak bardzo nakierowanych na wyjątkowość, częściej niż byśmy chcieli, spotykamy się z przeciętnością. Większość form rozwoju reklamowanych jako niecodzienne, niespotykane, szczególne, okazuje się zwykłymi spotkaniami, w których forma przerasta treść. Wychodzimy z tych szkoleń ubogaceni fruwającymi marynarami i z uszami pełnymi zachęcających okrzyków. A przy szybkim podsumowaniu okazuje się, że to była jedynie jakaś (lepsza lub gorsza) forma kabaretu. Ilona Duda pokazuje, że tak być nie musi. Ona udowadnia, że nie każdy powinien być coachem (choćby to było najmodniejsze), że na tym rynku wciąż są Osoby wybitne – takie, dzięki którym nasza przyszłość ma szansę na realny rozwój, a szkolenia, doradztwo czy coaching przynoszą wymierne korzyści. Czy to dobrze? Od nas tylko zależy, czy jesteśmy gotowi na zmiany. Ale jeśli tak, Pani Ilona to zdecydowanie właściwy Człowiek na właściwym miejscu.