woman

Aldona, właścicielka firmy

W dzisiejszych czasach tak bardzo nakierowanych na wyjątkowość, częściej niż byśmy chcieli, spotykamy się z przeciętnością. Większość form rozwoju reklamowanych jako niecodzienne, niespotykane, szczególne, okazuje się zwykłymi spotkaniami, w których forma przerasta treść. Wychodzimy z tych szkoleń ubogaceni fruwającymi marynarami i z uszami pełnymi zachęcających okrzyków. A przy szybkim podsumowaniu okazuje się, że to była jedynie jakaś (lepsza lub gorsza) forma kabaretu. Ilona Duda pokazuje, że tak być nie musi. Ona udowadnia, że nie każdy powinien być coachem (choćby to było najmodniejsze), że na tym rynku wciąż są Osoby wybitne – takie, dzięki którym nasza przyszłość ma szansę na realny rozwój, a szkolenia, doradztwo czy coaching przynoszą wymierne korzyści. Czy to dobrze? Od nas tylko zależy, czy jesteśmy gotowi na zmiany. Ale jeśli tak, Pani Ilona to zdecydowanie właściwy Człowiek na właściwym miejscu.

woman

Wiola

“Z Panią Iloną Duda spotkałam się po raz pierwszy w ramach prowadzonych przez Nią szkoleń dotyczących rozwoju osobistego. Zaimponowała mi ogromną wiedzą, doświadczeniem, umiejętnością podejścia indywidualnego do każdego człowieka. Sprawia, iż każdy z nas czuje się w jej towarzystwie ważny, otwiera nasze serca i umysły, które na skutek różnych sytuacji życiowych, niejednokrotnie zamykają się i nie dopuszczają otwarcia się na nowe pozytywne wydarzenia. Jej praca z drugim człowiekiem powoduje, iż postrzegamy siebie w pozytywny sposób, radzimy sobie w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych i widzimy nowe możliwości planowania swojego życia. Jestem ciągle ciekawa, tego co Pani Ilona ma nam jeszcze do przekazania! Jestem wdzięczna, że spotkałam ją na mojej drodze. ”