woman

Wiola

“Z Panią Iloną Duda spotkałam się po raz pierwszy w ramach prowadzonych przez Nią szkoleń dotyczących rozwoju osobistego. Zaimponowała mi ogromną wiedzą, doświadczeniem, umiejętnością podejścia indywidualnego do każdego człowieka. Sprawia, iż każdy z nas czuje się w jej towarzystwie ważny, otwiera nasze serca i umysły, które na skutek różnych sytuacji życiowych, niejednokrotnie zamykają się i nie dopuszczają otwarcia się na nowe pozytywne wydarzenia. Jej praca z drugim człowiekiem powoduje, iż postrzegamy siebie w pozytywny sposób, radzimy sobie w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych i widzimy nowe możliwości planowania swojego życia. Jestem ciągle ciekawa, tego co Pani Ilona ma nam jeszcze do przekazania! Jestem wdzięczna, że spotkałam ją na mojej drodze. ”