Nowe perspektywy

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
Uczelni Nauk Społecznych
na kierunki:

1. Pedagogika lecznicza
2. Terapia pedagogiczna
3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
4. Zarządzanie w oświacie
5. Zarządzanie placówkami zdrowia i personelem medycznym
6. Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji i socjoterapii
7. Oligofrenopedagogika
8. Pedagogika ogólna nadająca kwalifikacje pedagogiczne
9. Coaching i mentoring
10. Coaching dla kadr oświatowych

 Więcej informacji ---> STUDIA PODYPLOMOWE ŚLĄSK

 

studia podyplomowe Śląsk
studia podyplomowe Katowice