bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Rodzaj i czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

Propozycja studiów podyplomowych Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych skierowana jest do osób, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy dotyczącej ochrony informacji (w tym danych osobowych) ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora publicznego (jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej, Policji, placówek edukacyjnych, służby zdrowia oraz spółek komunalnych). Zarówno administratorzy, inspektorzy ochrony danych osobowych jak i osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z bezpieczeństwem w organizacjach, znajdą na studiach niezbędną wiedzę oraz praktyczne wskazówki związane z zasadami ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Adresaci
Adresaci studiów to przede wszystkim osoby specjalizujące się lub zamierzające specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych oraz osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz podmioty, które chcą przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami.

Cel studiów i zakres tematyczny

Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań ochrony danych oraz zadań administratora informacji.

Zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom profesjonalnie wykonywać i organizować własną pracę, ale też przygotować się do wykonywania zadań w danym podmiocie tak sektora publicznego jak i prywatnego, skutecznie zbudować efektywną współpracę z administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym, profesjonalnie szkolić personel, po to by spełniać wymogi określone przepisami prawa, usprawniać działanie organizacji i zapewniać ochronę danych osobowych zarówno personelu wewnętrznego, jak i osób obsługiwanych przez dany podmiot.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

 • Obszar ekonomiczny w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
 • Regulacje międzynarodowe, unijne i krajowe w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji: studium przypadków – rozwiązania praktyczne
 • Kompetencje miękkie w bezpieczeństwie informacji
 • Rozwiązania techniczno-informatyczne w bezpieczeństwie informacji

Co zyskujesz
Wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywną działalność w przestrzeni bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) oraz nauka wspierana kształceniem na odległość (blended learning)

Dokumenty wymagane

 1. Ankieta osobowa (do pobrania tutaj).
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
 5. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj).
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (do pobrania tutaj).