STUDIA PODYPLOMOWE

Przedstawiamy Państwu ofertę studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych. 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

autyzm

4 300 zł

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

wczesne_wspomaganie_rozwoju

4 300 zł

Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna -terapia pedagogiczna

Happy little boy with mental disorder having private reading lesson with children therapist

4 300 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

oligo

4 300 zł

Pedagogika resocjalizacyjna

resocjalizacja

4 300 zł

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

pp_dla_nauczyciela_psychologa_podyplomowe

3 900 zł

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego

po2

3 900 zł

Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

po

3 900 zł

Psychologia sportu

psychologia_sportu

4900 zł

Psychologia mediów i reklamy

psychologia_mediow_i_reklamy

3900 zł

Psychologia w biznesie

psychologia_w_biznesie

3900 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

bhp

3200 zł

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

bezpieczenstwo rodo

3900 zł

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

po2

4 600 zł

Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia

si_szkolenie_box

4 700 zł

Organizacja i zarządzanie w oświacie

zarządzanie

2 800 zł

Coaching i mentoring - Akademia Trenera

coaching

4 500 zł