Psychologia sportu

Rodzaj i czas trwania

Studia przygotowują do wykonywania zawodu psychologa w pracy z osobami uprawiającymi sport, korzystającymi z odnowy biologicznej, rehabilitacji, zawodnikami sportu wyczynowego oraz trenerami personalnymi lub grup sportowych. Studia przygotowują do oferowania zawodnikom profesjonalnego wsparcia w osiąganiu lepszych wyników sportowych, motywowaniu do rozwoju osobistego i w pokonywaniu własnych ograniczeń.

Trwają 2 semestry.

Adresaci
Program przygotowany jest z myślą o wszystkich, zainteresowanych zdobyciem kompetencji w obszarze angażowania, motywowania oraz prawidłowego budowania świadomości celów i sposobów ich osiągania przez zawodników czy trenerów sportowych. Psychologia sportu to studia podyplomowe, których szczególnymi adresatami są działacze sportowi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania fizycznego oraz trenerzy, jak również absolwenci AWF, rehabilitanci i fizjoterapeuci, animatorzy sportu.

Cel studiów i zakres tematyczny
Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy wiedzę dotyczącej psychologii sportu i aktywności fizycznej oraz umiejętności psychologicznych kluczowych dla podejmowania profesjonalnych działań psychologicznych w obszarze sportu i rekreacji.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

Zakres tematyczny programu studiów dotyczy obszarów:

 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia sportu
 • Relacje interpersonalne w sporcie
 • Trening mentalny
 • Sport i kultura fizyczna
 • Dietetyka i sposób żywienia w sporcie
 • Medycyna sportowa
 • Fizjologia treningu sportowego
 • Psychologia treningu sportowego
 • Budowanie i prowadzenie zespołu sportowego
 • Fizjoterapia i rehabilitacja
 • Psychologia motywacji
 • Warsztat pracy psychologa sportu

Co zyskujesz

 • Wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywną działalność w przestrzeni psychologii sportu.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające zdobyte kompetencje.
  dodatkowy
 • Ceryfikat wydawany przez partnera programu ESSE dla ZDROWIA (koszt uzyskania certyfikatu 100 złotych).

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob-niedz.) wsparte kształceniem na odległość (blended learning)

Dokumenty wymagane:

 1. Ankieta osobowa (do pobrania tutaj).
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
 5. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj).
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (do pobrania tutaj).