Psychologia w biznesie

Rodzaj i czas trwania

Studia mają chatakter doskonalący, kompetencyjny skoncentrowany na aplikacji teorii psychologii w warunkach biznesowych. Łączą wiedzę z obszaru psychologii ogólnej (motywacji, emocji, uczenia się itp.) z wiedzą na temat komunikacji w biznesie, rekrutacji, doradztwa zawodowego, motywowania i oceny pracowników, kształtowania ich ścieżek kariery i rozwoju odpowiednich kompetencji.

Trwają 2 semestry.

Adresaci
Program przygotowany jest z myślą o absolwentach wszystkich kierunków studiów wyższych, do menedżerów wszystkich szczebli oraz kandydatów na menedżerów, osób zarządzających, kierowników, liderów oraz pracowników działów HR.

Cel studiów i zakres tematyczny
Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności jej zastosowania w sferze zarządzania, marketingu i szeroko pojętego biznesu. Zdobyte i doskonalone w toku studiów kompetencje pozwolą na skuteczne zarządzanie i motywowanie zespołów ludzkich, w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych ze zmianami i konfliktami.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

Zakres tematyczny programu studiów dotyczy obszarów:

 • psychologii ryzyka i inwestowania
 • psychologii rozwiązywania konfliktów
 • psychologii marketingu i sprzedaży
 • psychologii zachowań konsumenckich i reklamy
 • psychologii organizacji i przywództwa
 • negocjacji i mediacji
 • psychologii HR i PR
 • treningu umiejętności menadżerskich
 • coachingu i mentoringu

Co zyskujesz

Wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne wspieranie ludzi i zespołów w osiąganiu satysfakcji z pracy, kształtowania środowiska pracy nastawionego na rozwój pracowników.

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob-niedz.) wsparte kształceniem na odległość (blended learning)

Dokumenty wymagane:

 1. Ankieta osobowa (do pobrania tutaj).
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
 5. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj).
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (do pobrania tutaj).