Nowe perspektywy

 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk SpołecznychWyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
 • Uczelnia Nauk SpołecznychUczelnia Nauk Społecznych

UNS_logo_2017_v1.png

 

BANEREK2017.png

 Studia licencjackie


Dokumenty rekrutacyjne na studia LICENCJACKIE Uczelni Nauk Społecznych

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata
 2. Podpisane ślubowanie
 3. Wypełnione i podpisane 2 egz. umowy:
  kierunek PEDAGOGIKA
                    BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
                   
 4. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu)
 5. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 6. 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 7. 4 koperty ze znaczkami (4 x 3,20 zł - zmiana stawek Poczta Polska od 01.02.2017) i adresem zwrotnym kandydata
 8. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:
 

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21


bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu:

• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku "opłata rekrutacyjna"


Studia magisterskie

Dokumenty rekrutacyjne na studia MAGISTERSKIE Uczelni Nauk Społecznych

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata
 2. Podpisane ślubowanie
 3. Wypełnione i podpisane 2 egz. umowy:
  kierunek PEDAGOGIKA
                   
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - do wglądu) - dot. rekrutacji na studia II stopnia
 5. kserokopię suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) - (oryginał/odpis suplementu do dyplomu - do wglądu) - dot. rekrutacji na studia II stopnia
 6. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu)
 7. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 8. 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 9. 4 koperty ze znaczkami (4 x 3,20 zł - zmiana stawek Poczta Polska od 01.02.2017) i adresem zwrotnym kandydata
 10. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21


bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu:

• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku "opłata rekrutacyjna"Studia podyplomowe

Dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe Uczelni Nauk Społecznych

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 3. 1 zdjęcie – wymiar 45 mm x 35 mm
 4. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 5. Umowa o studia podyplomowe
 6. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)