Nowe perspektywy

 logo uns.png

Studia podyplomowe

Dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe Uczelni Nauk Społecznych

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
  3. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych
  4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych

 


Studia licencjackie i magisterskie

Dokumenty rekrutacyjne na studia LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE Uczelni Nauk Społecznych