Nowe perspektywy

 logo uns.png

Studia licencjackie

Dokumenty rekrutacyjne na studia LICENCJACKIE Uczelni Nauk Społecznych

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21


bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu:

• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku "opłata rekrutacyjna"

 


Studia magisterskie

Dokumenty rekrutacyjne na studia MAGISTERSKIE Uczelni Nauk Społecznych

 • Podpisane ślubowanie
 • Wypełnione i podpisane 2 egz. umowy:
  kierunek PEDAGOGIKA
                   
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - do wglądu) - dot. rekrutacji na studia II stopnia
 • kserokopię suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) - (oryginał/odpis suplementu do dyplomu - do wglądu) - dot. rekrutacji na studia II stopnia
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata
 • opłata rekrutacyjna i opłata za legitymację studencką na rachunek bankowy (85 zł opłata rekrutacyjna, 22 zł opłata za legitymację studencką
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych

90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21

bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu:

• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku "opłata rekrutacyjna"Studia podyplomowe

Dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe Uczelni Nauk Społecznych

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 3. Umowa o studia podyplomowe
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych