Psychologia mediów i reklamy

Rodzaj i czas trwania

Studia mają charakter interdyscyplinarny i praktyczny. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z psychologicznymi, socjologicznymi i kulturowymi aspektami funkcjonowania współczesnych mediów oraz poznają praktyczne aspekty oraz konsekwencje ich oddziaływania. Swoimi doświadczeniami będą dzielić się praktycy z bogatym doświadczeniem zdobytym w pracy w mediach.

Trwają 2 semestry.

Adresaci
Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą w bardziej krytyczny i refleksyjny sposób korzystać z treści oferowanych przez współczesne media. Studia powinny również zainteresować osoby planujące pracę w mediach lub reklamie i chcą zdobyć gruntowną wiedzę o ich specyfice.

Cel studiów i zakres tematyczny
Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów oraz umożliwienie zrozumienia mechanizmów oddziaływania przekazu reklamowego. Program studiów obejmuje zagadnienia odnoszące się do: społecznego, kulturowego oraz psychologicznego oddziaływania mediów, procesów kształtowania opinii publicznej oraz mechanizmów wpływu na psychikę odbiorcy. W czasie zajęć omawiane będą kwestie dotyczące krytycznego i refleksyjnego korzystania z treści oferowanych przez media.

Wybrane treści realizowane w toku studiów
Psychologia mediów jako nauka wykorzystuje metody i narzędzia badawcze stosowane zarówno na gruncie psychologii, jak i innych dziedzin naukowych, zajmujących się badaniem relacji człowiek – media – technologia. Psychologia reklamy to szerokie pojęcie, które dotyczy wiedzy na temat różnorodnych typowych zachowań, głównych tendencji i gustów, skojarzeń konsumentów oraz wykorzystanie tej wiedzy w kreowaniu przekazu reklamowego.

Co zyskujesz
Studiując psychologię mediów i reklamy zdobędziesz wiedzę o specyfice życia we współczesnej kulturze medialnej oraz wpływie mediów na codzienną aktywność. Poznasz specyfikę tworzenia i testowania przekazów reklamowych z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy psychologicznej. Dowiesz się również, jak być świadomym odbiorcą treści medialnych oraz jak ustrzec się przed niepożądanym wpływem przekazu reklamowego.

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob-niedz.) wsparte kształceniem na odległość (blended learning)

Dokumenty wymagane:

  1. Ankieta osobowa (do pobrania tutaj).
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
  5. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj).
  6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (do pobrania tutaj).